Nasz zespół

Ewa Romanowska - radca prawny

Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo
cywilne, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo farmaceutyczne.
Występuje jako pełnomocnik procesowy w sprawach gospodarczych,
cywilnych oraz prawa pracy.
e-mail: biuro@prawnicyrs.pl, prawnicy.rs@neostrada.pl

Małgorzata Sieradzka-Sęk - radca prawny

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spadkowe,
prawo autorskie, prawo pracy, prawo spółek handlowych, prawo administra-
cyjne, prawo farmaceutyczne.
Występuje jako pełnomocnik procesowy w sprawach gospodarczych,
cywilnych oraz prawa pracy.
e-mail: biuro@prawnicyrs.pl, prawnicy.rs@neostrada.pl

Iwona Strzeżek-Rokicka - sekretarz Kancelarii - asystent radcy prawnego

Specjalizacja: windykacja należności, rejestracja spółek w Krajowym
Rejestrze Sądowym, rejestracja działalności gospodarczej, rejestracja
w zakresie Ksiąg Wieczystych, zarządzanie biurem, administracja.
e-mail: biuro@prawnicyrs.pl, prawnicy.rs@neostrada.pl